[ Català - Castellano - English ]  segueix-nos a
ACCÉS ASSOCIATS
Usuari
Contrasenya
Cerca:
Història << tornar
ASEGEMA té les seves arrels en els gremis tèxtils de Mataró del S.XVIII (el gremi de la seda, dels teixidors, dels mitgers, dels telers, etc.) nascuts arran de la significació que aquesta activitat anava prenen en la vida econòmica local. Des de l’últim terç del S. XIX, aquesta activitat es va anar especialitzant en el gènere de punt, assolint a finals de segle, una notorietat tan important que, l'any 1902 empeny la creació de l´Asociación de Fabricantes de Mataró, entitat que, posteriorment, passà a denominar-se Asociación Patronal de Géneros de Punto de Mataró.

El 1923 només tres localitats de la comarca del Maresme – Mataró, Calella i Canet de Mar - generaven el 63% del valor de la producció del gènere de punt català. La ciutat de Mataró ja era el principal nucli de punt d’Espanya.

Durant la resta del segle XX, la importància del sector tèxtil dins l’economia del Maresme es manté i es consolida i, malgrat els trasbalsos econòmics i polítics, sempre hi és present una organització empresarial que, adaptada al marc jurídic permès en cada moment, persegueix anàlegs objectius que l’actual. Així l’any 1948 es creà, en el si del Sindicato Textil Local, la Cooperativa Industrial de Fabricantes de Géneros de Punto de Mataró, que tenia per finalitat principal facilitar matèria prima als fabricants; i uns anys després, el 1963, quedà formalment constituït el Gremio de Fabricantes de Géneros de Punto de Mataró. Finalment, un cop recobrada la llibertat d’associació, l’any 1977 es constitueix, en la seva actual forma jurídica, i amb la denominació d’Associació d’Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i Comarca, ASEGEMA.

En els darrers anys, en consonància amb l’evolució que la indústria tèxtil del Maresme ha viscut, ASEGEMA ha ampliat el seu àmbit funcional i, així, l´any 1997, per acord unànime de les respectives assemblees generals, es fusionà amb l´Associació d´Empresaris Tintorers, Acabadors i Estampadors Tèxtils de Mataró i Comarca – ASETEXMA -, subsector aquest que, com el del gènere de punt, té una gran rellevància en l’àmbit local i nacional. Des de la seva creació, ASEGEMA, a més de la representació col·lectiva i defensa del sector en els seus diferents àmbits, ha tingut com a fita la millora de la competitivitat de les empreses tèxtils locals, realitzant a aquest efecte, tot un seguit d’iniciatives i actuacions, i prestant serveis d’interès comú per als seus membres.

ASEGEMA ha considerat convenient la inserció de l’entitat en el teixit corporatiu empresarial a tots els nivells. Per això compta amb representació en els òrgans directius de la Federació d´Associacions i Gremis Empresarials del Maresme - organització que agrupa i representa la pràctica totalitat de les empeses de la comarca -, Foment del Treball Nacional, Agrupación Española del Género de Punto, Federación Nacional de Acabadores, Tintoreros y Estampadores Textiles i, a través d´aquestes en el Consejo Intertextil Español, a més d´altres entitats,organismes i institucions. Des de 1977 fins ara, han presidit l’Associació: Pere Sans Llopart (1977 – 1979), Ramon Torrellas Campos (1979 – 1983), Dídac Ramírez García (1983 – 1986), Lluís Mas Martí (1986 – 1989), Josep Maltas Estrems (1990– 1993), Francesc X. Algás Martínez (1993 – 2000), Josep Espígul Riera (2000-2012), Paulí Aluart Garriga (2012 - 2019), Josep Espígul Riera (2019 - 2022) i des de mitjans de 2022, Francesc Casas Moragas.


D´esquerra a dreta Ramon Torrellas, Dídac Ramírez, Francesc X. Algás, LLuís Mas, Pere Sans, Josep Maltas, Francesc Robert (president de l´associació Amics de la Ciutat de Mataró), Joan Canals (president de l´Agrupación Española del Género de Punto) i Josep Espigul.
 
 
ASEGEMA
ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DE GÈNERES DE PUNT DE MATARÓ I COMARCA
C/ Thos i Codina, 9, 08302 Mataró. Barcelona • Tel.: +34 93 790 24 80 • e-mail: asegema@asegema.org
Web desarrollada por Duma Interactiva.