[ Català - Castellano - English ]  segueix-nos a
ACCÉS ASSOCIATS
Usuari
Contrasenya
Cerca:
NOTÍCIES << tornar
ESTRATÈGIA EUROPEA PER AL SECTOR TÈXTIL BASADA EN LA SOSTENIBILITAT I L'ECONOMIA CIRCULAR.
13/04/2022
L’Estratègia de la UE sobre els Productes Tèxtils Sostenibles i Circulars presenta un nou enfocament : aconseguir aquests objectius de sostenibilitat, circularitat i digitalització de manera harmonitzada.
Per què hem d’actuar en el Sector Tèxtil ?

En la roba, en el mobiliari, en els equips mèdics i de protecció, en edificis i vehicles, els productes tèxtils són la trama de la vida quotidiana. El consum europeu d’aquests productes ocupa el quart lloc pel seu impacte en el medi ambient i el canvi climàtic, darrere dels aliments, l’habitatge i la mobilitat. És el tercer sector pel que fa a l’ús de l’aigua i del sòl, i el cinquè per l’ús de matèries primeres primàries i emissions de gasos d’efecte hivernacle.

L’europeu mig llença uns 11 kgs de productes tèxtils a l’any. A tot el món, cada segon es llença a l’abocador o s’incinera un camió sencer de productes tèxtils. La producció mundial de productes tèxtils es va gairebé duplicar entre l’any 2000 i l’any 2015, i s’espera que el consum de roba i de calçat augmenti un 63% d’aquí al 2030. Aquesta expansió incessant, té òbviament efectes creixents sobre els recursos, l’aigua, el consum d’energia i el clima. La necessitat d’abordar la producció i el consum de productes tèxtils és avui més urgent que mai.

El sector tèxtil dóna feina a més d’1,5 milions de persones en més de 160.000 empreses, amb un volum de negoci de 162.000 milions d’EUR en dades del 2019. Amb les seves petites i mitjanes empreses com a composició principal, l’ecosistema del tèxtil necessita d’acompanyament per a impulsar la recuperació rere la Covid-19, reforçar la seva resiliència i augmentar el seu atractiu per a una mà d’obra amb talent i capacitació. Europa ha estat sempre, i hauria de seguir essent, un focus de marques innovadores, creativitat, saber fer i productes tèxtils de qualitat.

L’Estratègia de la UE sobre els Productes Tèxtils Sostenibles i Circulars presenta un nou enfocament : aconseguir aquests objectius de manera harmonitzada. L’Estratègia aplica els compromisos del marc del Pacte Verd Europeu, el nou Pla d’Acció per a l’Economia Circular i l’Estratègia Industrial, i té per objectiu crear un sector més ecològic, més competitiu i més modern, i més resistent a els pertorbacions mundials.

Quines són les principals accions incloses en l’Estratègia?

L’Estratègia proposa accions per a tot el cicle de vida dels productes tèxtils, recolzant al mateix temps l’ecosistema en la transició ecològica i digital. Aborda com es dissenyen i utilitzen els productes tèxtils i examina també solucions tecnològiques sostenibles i models empresarials innovadors.

Algunes de les mesures són les següents :

 • Nous requisits de disseny per als productes tèxtils en el marc del Reglament sobre el disseny ecològic de productes sostenibles, que fixin uns mínims obligatoris per a la inclusió de fibres reciclades en els tèxtils, que els facin més duradors i fàcils de reparar i reciclar. En virtut del Reglament proposat, els productes tèxtils sostenibles seran la norma a la UE. La proposta també prohibiria la destrucció dels productes no venuts en determinades condicions, inclosos els productes retornats.

 • Informació més clara sobre els productes tèxtils i un passaport digital de productes sobre la base de requisits d’informació obligatoris pel que fa a la circularitat i altres aspectes mediambientals clau.

• Controls estrictes del blanqueig ecològic, amb normes més rigoroses per a protegir als consumidors i vincles directes amb la propera iniciativa sobre al·legacions ecològiques.

• Mesures per a abordar l’alliberament no intencionada de microplàstics dels productes tèxtils. A més del disseny dels productes, les mesures se centraran en els processos de fabricació, el pre-rentat a les plantes de fabricació industrial, l’etiquetat i la promoció de materials innovadors.

Normes harmonitzades de la UE sobre la responsabilitat ampliada del productor de productes tèxtils i incentius econòmics perquè els productes siguin més sostenibles (modulació ecològica de les taxes), com a part de la revisió de la Directiva marc sobre residus el 2023.

• Suport a la investigació, la innovació i les inversions i al desenvolupament de les capacitats necessàries per a la transició ecològica i digital.

• Abordar els reptes que suposa posar fi a la exportació de residus tèxtils.

• Creació conjunta d’una ruta de transició per a l’ecosistema tèxtil, per tal d’establir el camí a seguir i donar passes concretes per a assolir els objectius del 2030 fixats per l’Estratègia sobre els Productes Tèxtils.

Com aborda l’Estratègia la qüestió de la moda ràpida?

Moltes de les pressions generades pel consum de productes tèxtils venen directament de la moda ràpida : peces barates i de baixa qualitat produïdes a gran velocitat, i sovint en condicions laborals precàries fora de la UE. L’Estratègia aborda els reptes tant des del punt de vista de la demanda com de l’oferta que això planteja.

Per als fabricants, els requisits obligatoris de disseny per als productes tèxtils i una major subjecció als règims de responsabilitat ampliada del productor contribuiran a prolongar la vida útil de la roba.

A través de la ruta de transició, la Comissió col·laborarà amb les parts interessades per a ampliar els processos de fabricació eficients pel que fa a l’ús dels recursos, la reutilització, la reparació i altres nous models de negoci circulars en el sector tèxtil.

L’Estratègia anima als Estats membres a donar suport al sector de la reutilització i la reparació a escala nacional, regional i local, i a adoptar reduccions fiscals i altres mesures fiscals favorables per al sector de la reutilització i la reparació.

Per part dels consumidors, l’Estratègia fomentarà un canvi a favor de la qualitat, la durabilitat, la prolongació de l’ús, la reparació i la reutilització d’aquests productes. A través de la Plataforma Europea de Parts Interessades de l’Economia Circular, es mobilitzarà a dissenyadors, fabricants, minoristes, anunciants i ciutadans per a redefinir la moda de la UE.

Com aborda l’Estratègia els microplàstics?

 Els productes tèxtils fabricats amb fibres sintètiques com el polièster i la fibra acrílica, són una de les principals fonts d’alliberament no intencionada de microplàstics al medi ambient. Aquests microplàstics es desprenen en diferents fases de la vida del producte. Tant els requisits obligatoris de disseny que s’introduiran en el marc del Reglament sobre el disseny ecològic de productes sostenibles com la iniciativa de la Comissió d’abordar l’alliberament no intencionada de microplàstics al medi ambient en el segon semestre de 2022 estudiaran mesures per a evitar i reduir l’alliberament no intencionat de microplàstics.

Aquestes mesures poden abordar el disseny dels productes, millores del processos de fabricació, el pre-rentat a les plantes de fabricació industrial, l’etiquetat i la promoció de materials innovador.


Com abordarà l’Estratègia l’exportació de residus tèxtils?

La proposta de la Comissió de noves normes de la UE sobre el trasllat de residus només permetrà l’exportació de residus tèxtils a països no pertanyents a l’OCDE en determinades condicions. Els països han de notificar a la Comissió que volen importar aquests residus i demostrar la seva capacitat per a gestionar-los de forma sostenible. Per evitar que els fluxos de residus s’etiquetin enganyosament com articles de segona mà a l’exportar-los fora de la UE, l’Estratègia proposa que s’elaborin criteris específics a escala de la UE per a distingir adequadament els residus. La Comissió també treballarà per a augmentar la transparència i la sostenibilitat en el comerç mundial de residus tèxtils i tèxtils usats.

Com aborda l’Estratègia l’aspecte social de la indústria tèxtil?

L’Estratègia agrupa les preocupacions mediambientals i laborals per a promoure cadenes de valor més ecològiques i més justes a través de les fronteres. A escala internacional, com s’indica a la Comunicació sobre el treball digne a escala mundial, la Comissió promourà unes condicions de treball dignes en les relacions bilaterals i fòrums multilaterals. Se centrarà especialment en la igualtat de gènere, ja que el 75% dels treballadors del sector de la confecció a nivell mundial són dones. A més, a través del programa ‘Better Work’, la Comissió continua recolzant als tercers països socis perquè millorin les condicions de treball i acompleixin les normes laborals internacionals.

Paral·lelament, la proposta de Directiva sobre la diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat introdueix obligacions de diligència deguda perquè les empreses molt grans abordin els efectes adversos en els drets humans i el medi ambient, tant en les operacions pròpies com en les seves cadenes de valor mundials.

En el marc del Pacte per les Capacitats de la UE, es dotarà als treballadors del sector tèxtil de les eines per al perfeccionament i el reciclatge professionals i per adquirir noves capacitats. Això donarà lloc a més diversitat pel que fa a l’edat i gènere en la direcció de les empreses. Els programes de finançament de la UE seguiran recolzant al sector i als seus treballadors.

Com treballarà la UE amb els seus socis internacionals per a promoure productes tèxtils sostenibles a tot el món?

Al voltant del 73% de les prendes de vestir i els tèxtils domèstics consumits a Europa es produeixen i importen de països que no pertanyen a la UE. En el 2017, la UE va produir 7,4 kgs de productes tèxtils per persona i va consumir-ne gairebé 26 kgs, amb la qual cosa es converteix en un importador net. En concret en el 2019, la UE va ser un dels més grans importadors mundials de roba, amb un valor combinar de 80.000 milions d’EUR. Per aquest motiu, l’Estratègia promou la col·laboració internacional per a reduir els impactes mediambientals i socials adversos. Per a promoure productes tèxtils sostenibles, la UE seguirà avançant en grup internacionals (G7, G20), en el context de l’Aliança Mundial per a l’Economia Circular i la Utilització Eficient dels Recursos i l’Assemblea de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient. La Comissió col·laborarà amb altres socis a escala mundial, regional i bilateral per a promoure la cooperació i les iniciatives que recolzen les cadenes de valor tèxtils sostenibles i la moda sostenible.

Què significa l’Estratègia pe a les empreses i per als fabricants?

El sector haurà d’integrar els principis de circularitat en els seus models de negoci i minimitzar la petjada ambiental. Aquests esforços obriran noves oportunitats de negoci i reforçaran la resiliència del sector. La Comissió recolzarà al sector en aquesta transició, al mateix temps que emprendrà una ruta de transició transparent amb els agents econòmics del sector tèxtil.

La Comissió està treballant en un full de ruta comú de tecnologia industrial sobre circularitat, amb l’objectiu de racionalitzar la investigació i la innovació industrial, inclòs el reciclatge tèxtil. Es facilitarà suport financer per a la transició del sector en el marc de les associacions europees d’Horizonte Europa, el programa LIFE i el programa Europa Digital per al desenvolupament d’experts qualificats amb la finalitat de recolzar a la indústria tèxtil en la seva digitalització.

Què és la ruta de transició i com funcionarà?

La ruta de transició serà un pla a llarg termini perquè l’ecosistema tèxtil assoleixi amb èxit la transició ecològica i digital i per fer més resilient el propi ecosistema. Abordarà la necessitat d’adoptar la innovació i la digitalització, transformar la manera com produïm, utilitzem i eliminem els productes tèxtils i invertir en mà d’obra amb les capacitats adequades. Detallarà les mesures clau que han d’adoptar-se i establirà objectius i compromisos. S’utilitzaran indicadors per avaluar i supervisar les resultats en el temps, les repercussions en la competitivitat de les empreses europees i les possibles necessitats d’innovació i dèficits d’inversió.

La Comissió convida a totes les parts interessades, i en particular a les pimes, les autoritats públiques, els interlocutors socials i les organitzacions d’investigació, a expressar els seus punts de vista sobre la millor manera de portar a terme la transició, impulsant al mateix temps la resiliència. Tots els interessats poden donar la seva opinió a través d’una enquesta en línia i tallers de seguiment.

Vegeu el document aquí.

 
 
ASEGEMA
ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS DE GÈNERES DE PUNT DE MATARÓ I COMARCA
C/ Thos i Codina, 9, 08302 Mataró. Barcelona • Tel.: +34 93 790 24 80 • e-mail: asegema@asegema.org
Web desarrollada por Duma Interactiva.